Almennar fréttir / 25. apríl 2016

Niðurstöður aðalfundar Regins hf. 2016

Aðalfundur Regins hf. var haldinn klukkan 16:00 mánudaginn 25. apríl 2016  í Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúsi, í Björtuloftum, Austurbakka 2, 101 Reykjavík.

1.    Ársreikningur:

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2015.

 

2.Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2015:

Aðalfundur samþykkti að ekki yrði greiddur arður á árinu 2016 en að öðru leyti vísast til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum félagsins á árinu. Hagnaður verður fluttur til næsta árs.

 

3.Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu:

Aðalfundur samþykkti framlagða starfskjarastefnu fyrir félagið að viðbættri viðauka- og breytingartillögu frá Gildi lífeyrissjóði sem stjórn gerði að sinni.

 

4.Heimild til kaupa á eigin hlutum:

Ekki var lögð fram tillaga um framlengingu heimildar stjórnar til kaupa á eigin bréfum. Núgildandi heimild mun falla niður í október 2016.

 

5.      Breyting á samþykktum félagsins:

Stjórn Regins hf. lagði ekki til við aðalfund breytingu á samþykktum félagsins.

 

6.      Kosning félagsstjórnar:

Framkomið framboð Vignis Óskarssonar var dregið ti baka á fundinum sjálfum og því eru sjálfkjörin í aðalstjórn félagsins til næsta aðalfundar:

Albert Þór Jónsson,

Benedikt K. Kristjánsson,

Bryndís Hrafnkelsdóttir,

Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir,

Tómas Kristjánsson,

 

Eftirtalin voru sjálfkjörin í varastjórn:

Finnur Reyr Stefánsson,

Hjördís D. Vilhjálmsdóttir.

 

7.      Kosning endurskoðanda:

Aðalfundur samþykkti að KPMG ehf., Borgartúni 27, 105 Reykjavík, yrði endurkjörið endurskoðunarfyrirtæki félagsins.

 

8.      Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil:

Aðalfundur félagsins samþykkti eftirfarandi þóknun til stjórnarmanna, varastjórnar og undirnefnda stjórnar:

Stjórnarformaður: 550.000 kr. á mánuði.

Meðstjórnendur: 275.000 kr. á mánuði.

Varamenn: 140.000 kr. fyrir hvern setinn stjórnarfund, þó ekki hærra en 275.000 kr. fyrir hvern mánuð.

Seta í undirnefndum stjórnar: 55.000 kr. fyrir hvern setinn fund. 

Annað fréttnæmt

30. jún.

Reginn gefur út græn skuldabréf

Reginn hefur, fyrst íslenskra fasteignafélaga, lokið sölu á grænum skuldabréfum. Reginn verður þar með fyrsti einkaaðilinn og fyrsta félagið skráð á íslenskan hlutabréfamarkað til að gefa út slík bréf.
29. jún.

Nýr þjónustuvefur Regins

Reginn hefur opnað sérstakan þjónustuvef, mínar síður, þar sem viðskiptavinir geta nálgast ýmsar hagnýtar upplýsingar með rafrænum hætti og sparað sér sporin.
14. maí

Uppgjör 1F 2020

Rekstur félagsins er traustur en áhrifa af COVID gætir í rekstrinum og forsendur fyrir áður birtri rekstraráætlun því breyttar. Rekstrartekjur námu 2.390 m.kr. og þar af námu leigutekjur 2.241 m.kr. Leigutekjur standa nánast í stað á milli ára m.v. krónutölu, sem þýðir 2% lækkun leigutekna að teknu tilliti til verðlagsþróunar. Ástæða þess eru neikvæð áhrif á veltutengda leigu og umbreyting á leigurýmum.