HLUTVERK OG GILDI

Reginn hf. er fasteignafélag sem fjárfestir í, leigir út og annast rekstur á atvinnuhúsnæði. 

HLUTVERK: Reginn er framsækið fasteignafélag

sem er...

  • brautryðjandi
  • eftirsóknarverður samstarfsaðili og vinnuveitandi
  • arðsamur og ábyrgur fjárfestingarkostur

 

 

GILDI: - lausnamiðuð - ábyrg - snörp