FYRIRVARI

Upplýsingar birtar á vef þessum eru byggðar á heimildum sem Reginn hf. telur áreiðanlegar á þeim tíma þegar þær eru skráðar á vef félagsins. Reginn hf. getur þó ekki ábyrgst að þær séu allar réttar, auk þess sem forsendur geta breyst án þess að vefurinn sé uppfærður samhliða í ljósi slíkra breyttra forsendna. Þá kunna upplýsingar og skoðanir þær sem fram koma að breytast án fyrirvara.

Upplýsingar á vef Regins hf. eru fyrst og fremst birtar þar til kynningar á fyrirtækinu og öðrum fyrirtækjum innan samstæðu Regins hf., en fela ekki í sér ráðleggingar af neinu tagi til lesanda vefsins. Ákvarðanir sem menn kunna að taka á grundvelli upplýsinga sem birtar eru á vefnum taka menn á eigin ábyrgð. Reginn hf. ber því ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast beint eða óbeint af notkun á vef félagsins eða þeim upplýsingum sem þar eru birtar. Þá ber Reginn hf. ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma.

Reginn hf. á höfundarrétt á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef félagsins, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Regins hf. þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef félagsins, dreifa þeim eða afrita þær. Hvorki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita þær eða dreifa þeim. Lesendum vefsins er þó heimilt að afrita upplýsingar af vef félagsins, sé það gert til einkanota.