AÐALFUNDUR REGINS HF. VERÐUR HALDINN ÞANN 12. MARS 2024

Framboðseyðublað og fylgigögn

Framboðseyðublaði, ferilskrá og kynningarbréfi skal skilað til tilnefningarnefndar á netfangið: tilnefningarnefnd@reginn.is.

Framboðseyðublað


Framboðsfrestur

Í því skyni að fá umfjöllun tilnefningarnefndar um framboð áður en nefndin birtir tillögur sínar samhliða boðun aðalfundar félagsins skal framboðseyðublað ásamt fylgiskjölum hafa borist nefndinni eigi síðar en mánudaginn 18. janúar 2024 á netfangið tilnefningarnefnd@reginn.is.

Rétt er vekja athygli á því að áðurnefndur tímafrestur hefur ekki áhrif á almennan framboðsfrest til stjórnar sem samkvæmt samþykktum félagsins rennur út sjö dögum fyrir aðalfund eða þann 5. mars 2024.

Tilnefningarnefnd

Tilnefningarnefnd Regins hf. var skipuð á hluthafafundi félagsins 10. mars 2022 og er skipunartími hennar til aðalfundar 2024.

Nefndina skipa:

Guðfinna S. Bjarnadóttir, formaður. Guðfinna er eigandi LC ráðgjafar ehf. og ráðgjafi í stjórnun, stefnumótun og framkvæmd stefnu. Guðfinna er með doktorspróf i atferlisfræði með áherslu á stjórnun frá West Virginia University í Bandaríkjunum.

Ína Björk Hannesdóttir. Framkvæmdastjóri Rætur fasteignafélag ehf. ásamt dótturfélögum þess. Ína er með M.Sc. í fjármálum fyrirtækja frá Háskólanum í Reykjavík.

Árni Gunnarsson. Framkvæmdastjóri Olíudreifing ehf. Árni er með Dipl.Kfm M.Sc. frá háskólanum í Augsburg, Þýskalandi.


Netfang nefndarinnar: tilnefningarnefnd@reginn.is.

Hlutverk og starfsreglur

Nefndin starfar í umboði hluthafa og er hlutverk hennar að vera ráðgefandi við val á stjórnarmönnum í stjórn félagsins. Nefndin er vettvangur fyrir hluthafa félagsins til að koma ábendingum um val á stjórnarmönnum á framfæri.
Við mat á stjórnarmönnum leggur nefndin mat á hæfni hvers og eins ásamt því að huga að samsetningu stjórnarinnar með það að leiðarljósi að stjórnin í heild sinni búi yfir nægilegri hæfni, þekkingu og reynslu.
Nefndin starfar í samræmi við starfsreglur tilnefningarnefndar frá 13. september 2018.


Starfsreglur tilnefningarnefndar

 

Aðrar upplýsingar

Farið verður með allar persónuupplýsingar, sem tilnefningarnefnd berst, sem trúnaðarmál á meðan á vinnu nefndarinnar stendur.
Tillaga tilnefningarnefndar um val á stjórnarmönnum verður birt samhliða boðun aðalfundar eða í síðasta lagi þremur vikum fyrir aðalfund.
Þótt tilnefningarnefnd tilnefni ekki frambjóðanda í stjórn er framboðið eftir sem áður gilt hafi það uppfyllt öll formskilyrði. Vakin skal athygli á að endanlegar upplýsingar um alla frambjóðendur til stjórnar félagsins verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn, sbr. 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995.

 

Tilnefningarnefnd Regins hf.