Almennar fréttir / 21. apríl 2016

Framboð til stjórnar Regins hf. og krafa um margfeldiskosningu á aðalfundi 25. apríl 2016

Framboðsfrestur til stjórnar Regins hf. rann út þann 18. apríl sl.

Eftirtaldir einstaklingar hafa gefið kost á sér til setu í stjórn félagsins:

Í framboði til aðalstjórnar eru:

Albert Þór Jónsson, kt. 180562-3119

Benedikt K. Kristjánsson, kt. 190952-4879

Bryndís Hrafnkelsdóttir, kt.070864-7899

Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir, kt. 180577-4249

Tómas Kristjánsson, kt. 151165-3389

Vignir Óskarsson, kt. 310877-5819

Í framboði til varastjórnar eru:

Finnur Reyr Stefánsson, kt. 141069-3659

Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir, kt. 100369-5839

Er það mat stjórnar að öll framboð séu gild sbr. 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995. Frambjóðendur til varastjórnar eru sjálfkjörnir.

Nánari upplýsingar um frambjóðendur eru í viðhengi.

Krafa um margfeldiskosningu

Stjórn Regins hf. hefur borist krafa frá hluthafa um að beitt verði margfeldiskosningu til kosningar stjórnar Regins hf. sem fram fer á aðalfundi félagsins þann 25. apríl næstkomandi. Umræddar kröfur bárust stjórn innan tilskilins frests og barst frá hluthafa sem hafa yfir að ráða meira en 1/10 hlutafjár sbr. 23. gr. samþykkta félagsins og 7. mgr. 63. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Margfeldiskosningu verður því beitt við stjórnarkjörið.

Margfeldiskosning fer fram með eftirfarandi hætti sbr. c. lið 6. mgr. 63. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Kosið skal á milli einstaklinga. Gildi hvers atkvæðis skal margfaldað með fjölda þeirra stjórnarmanna sem kjósa skal og má hluthafi skipta atkvæðamagni sínu, þannig reiknuðu, í hverjum þeim hlutföllum, sem hann sjálfur kýs, á jafnmarga menn og kjósa skal eða færri. Ef ekki er á atkvæðaseðli getið skiptingar atkvæða á milli þeirra sem þau eru greidd skal þeim skipt að jöfnu.

Önnur fundargögn tengd aðalfundi má nálgast á vef félagsins www.reginn.is/fjarfestavefur

Fundinum verður einnig varpað í gegnum netið á eftirfarandi slóð: livestream.com/accounts/11153656/events/5237733/player

Kópavogur, 20. apríl 2016

Stjórn Regins hf.


Framboð til stjórnar Regins hf. og margfeldiskosning

Annað fréttnæmt

30. jún.

Reginn gefur út græn skuldabréf

Reginn hefur, fyrst íslenskra fasteignafélaga, lokið sölu á grænum skuldabréfum. Reginn verður þar með fyrsti einkaaðilinn og fyrsta félagið skráð á íslenskan hlutabréfamarkað til að gefa út slík bréf.
29. jún.

Nýr þjónustuvefur Regins

Reginn hefur opnað sérstakan þjónustuvef, mínar síður, þar sem viðskiptavinir geta nálgast ýmsar hagnýtar upplýsingar með rafrænum hætti og sparað sér sporin.
14. maí

Uppgjör 1F 2020

Rekstur félagsins er traustur en áhrifa af COVID gætir í rekstrinum og forsendur fyrir áður birtri rekstraráætlun því breyttar. Rekstrartekjur námu 2.390 m.kr. og þar af námu leigutekjur 2.241 m.kr. Leigutekjur standa nánast í stað á milli ára m.v. krónutölu, sem þýðir 2% lækkun leigutekna að teknu tilliti til verðlagsþróunar. Ástæða þess eru neikvæð áhrif á veltutengda leigu og umbreyting á leigurýmum.