Almennar fréttir / 31. maí 2016

Samkomulag milli Kópavogsbæjar, Smárabyggðar og Regins hf., um uppbyggingu Smárabyggðar

Undirritað hefur verið þríhliða samkomulag milli Kópavogsbæjar, Smárabyggðar ehf. og Regins hf, fyrir hönd Eignarhaldsfélagsins Smáralindar ehf. Samkomulagið nær til áætlunar um undirbúning og uppbyggingu svæðisins sunnan Smáralindar.

Deiliskipulag svæðisins hefur verið samþykkt af skipulagsyfirvöldum og tekur endanlega gildi eftir auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda. Það er áformað að á skipulagssvæðinu verði byggðar rúmlega 500 íbúðir og um 13.000 m2 fyrir atvinnuhúsnæði (verslun og þjónustu). Áætlað heildar byggingarmagn er um 84.000 m2 auk bílakjallara.

Markmið samkomulagsins er:
• Að styrkja svæðið sem öflugt, vistvænt og eftirsóknarvert íbúðar- og verslunarsvæði í miðju höfuðborgarsvæðisins og að nýta núverandi innviði bæjarfélagsins betur.
• Að gera áætlun um áfangaskiptingu uppbyggingar þannig að henni verði lokið innan 8 ára.

Aðkoma Regins hf. er með þeim hætti að félagið er eigandi um 35% af byggingarétti verkefnisins í gegnum dótturfélag sitt, Eignarhaldsfélagið Smáralind ehf.

Það er mat félagsins að uppbygging á Smárabyggðarsvæðinu verði mikil lyftistöng fyrir svæðið í heild, bæði þegar horft er til núverandi og væntanlegra íbúa sem og fyrir verslun og þjónustu á svæðinu.

Eins og fram kom á uppgjörs kynningu Regins fyrir fyrsta ársfjórðung 2015 http://www.reginn.is/fjarfestavefur/uppgjor/2015/ , þá eru verðmæti í byggingarrétti svæðisins talið geta gefið félaginu verulegar tekjur á næstu 7 árum. Þar var áætlað verðmæti byggingaréttar um 1 ma. kr. Félagið telur það varlega metið.

Aðkoma Regins að verkefninu hefur ekki fjárhagsleg áhrif á rekstrarafkomu félagsins að öðru leyti en því að eignarhlutur félagsins hefur ekki verið færður til bókar á reikningum þess þar sem óvissa hefur verið um verkefnið. Með undirritun samkomulagsins hefur sú óvissa minnkað verulega.

Nánari upplýsingar veitir:
Helgi S. Gunnarsson – Forstjóri – helgi@reginn.is – S: 512 8900 / 899 6262

Annað fréttnæmt

30. jún.

Reginn gefur út græn skuldabréf

Reginn hefur, fyrst íslenskra fasteignafélaga, lokið sölu á grænum skuldabréfum. Reginn verður þar með fyrsti einkaaðilinn og fyrsta félagið skráð á íslenskan hlutabréfamarkað til að gefa út slík bréf.
29. jún.

Nýr þjónustuvefur Regins

Reginn hefur opnað sérstakan þjónustuvef, mínar síður, þar sem viðskiptavinir geta nálgast ýmsar hagnýtar upplýsingar með rafrænum hætti og sparað sér sporin.
14. maí

Uppgjör 1F 2020

Rekstur félagsins er traustur en áhrifa af COVID gætir í rekstrinum og forsendur fyrir áður birtri rekstraráætlun því breyttar. Rekstrartekjur námu 2.390 m.kr. og þar af námu leigutekjur 2.241 m.kr. Leigutekjur standa nánast í stað á milli ára m.v. krónutölu, sem þýðir 2% lækkun leigutekna að teknu tilliti til verðlagsþróunar. Ástæða þess eru neikvæð áhrif á veltutengda leigu og umbreyting á leigurýmum.