Almennar fréttir / 8. júlí 2016

Reginn hf. og H&M undirrita leigusamninga

Reginn hf. og dótturfélag þess, Eignarhaldsfélagið Smáralind ehf., undirrituðu í dag leigusamninga við  dótturfélag H&M Hennes & Mauritz AB (publ.) um húsnæði undir tvær verslanir undir merkjum H&M.  Samningarnir ná til tveggja staðsetninga. Annars vegar verslunar í  Smáralind og hins vegar í miðbæ Reykjavíkur (Hafnartorgi). Verslanirnar munu opna á árunum 2017 og 2018.

Það er mat Regins að tilkoma H&M í Smáralind muni hafa mikil og jákvæð áhrif á verslunarmiðstöðina og verða mikilvægt skref í endurskipulagningu Smáralindar m.a. með styrkingu leigutekna til framtíðar. Jafnframt er það mat Regins að samningurinn um verslun H&M á Hafnartorgi verði stór liður í uppbyggingu öflugrar verslana- og þjónustueiningar í miðbæ Reykjavíkur.

Samhliða gerð framangreindra samninga er unnið að fjölmörgum nýjum leigusamningum í Smáralind og Hafnartorgi. Nýir samningar verða kynntir þegar þeir hafa verið fastsettir.

Frekari kynning á verkefnum munu fara fram á komandi mánuðum.

Reginn hefur áður kynnt fyrirhugaðar fjárfestingar í tengslum við endurskipulagningu Smáralindar og uppbyggingu Hafnartorgs. Þá er vísað til fréttatilkynningar dags. 28. ágúst 2014 og kynningar dags. 29. maí 2015. Arðsemi nýfjárfestinga í tengslum við ofangreind verkefni er í samræmi við fjárfestingastefnu félagsins.

Nánari upplýsingar veitir:

Helgi S. Gunnarsson – Forstjóri – helgi@reginn.is – S: 512 8900 / 899 6262

Annað fréttnæmt

30. jún.

Reginn gefur út græn skuldabréf

Reginn hefur, fyrst íslenskra fasteignafélaga, lokið sölu á grænum skuldabréfum. Reginn verður þar með fyrsti einkaaðilinn og fyrsta félagið skráð á íslenskan hlutabréfamarkað til að gefa út slík bréf.
29. jún.

Nýr þjónustuvefur Regins

Reginn hefur opnað sérstakan þjónustuvef, mínar síður, þar sem viðskiptavinir geta nálgast ýmsar hagnýtar upplýsingar með rafrænum hætti og sparað sér sporin.
14. maí

Uppgjör 1F 2020

Rekstur félagsins er traustur en áhrifa af COVID gætir í rekstrinum og forsendur fyrir áður birtri rekstraráætlun því breyttar. Rekstrartekjur námu 2.390 m.kr. og þar af námu leigutekjur 2.241 m.kr. Leigutekjur standa nánast í stað á milli ára m.v. krónutölu, sem þýðir 2% lækkun leigutekna að teknu tilliti til verðlagsþróunar. Ástæða þess eru neikvæð áhrif á veltutengda leigu og umbreyting á leigurýmum.