Almennar fréttir / 10. janúar 2022

Grænar áherslur Regins

Grein þessi birtist í bókinni 300 stærstu sem nýverið kom út.

Reginn er brautryðjandi og framsækið fasteignafélag sem telur grænar áherslur fyrirtækja vera einn af lykilþáttum í rekstri þeirra. Með samfélagslega ábyrga hugsun að leiðarljósi verða til ný viðskiptatækifæri og fyrirtæki verða samkeppnishæfari.

Félagið einsetur sér að vera leiðandi í mótun og rekstri fasteigna með markvissum aðgerðum í rekstri þeirra, fjárfestingum, skipulagi, nýbyggingum og samvinnu við leigutaka.

Þannig getur Reginn átt þátt í að móta umhverfi fólks svo daglegt líf verði betra, ánægjulegra og öruggara. Árið 2019 setti félagið sér sjálfbærnistefnu og hefur síðastliðin ár unnið markvisst að því að innleiða sjálfbærni í sína starfsemi sem og að aðstoða leigutaka við að ná árangri í rekstri þeirra eigna sem þeir leigja hjá félaginu.

Reginn hefur sett sér markmið að ná sem fyrst miklum árangri í að minnka neikvæð umhverfisáhrif frá eignasafni sínu. Því var valin sú leið að leggja áherslu á að votta núverandi eignasafn félagsins.

Félagið hefur sérstöðu meðal íslenskra fasteignafélaga en Reginn sér um rekstur í einum þriðja af eignasafni sínu og birtir ársfjórðungslega umhverfisuppgjör fyrir þær eignir. Reginn er því í einstakri aðstöðu til að hafa áhrif og til að minnka neikvæð umhverfisáhrif fasteigna sinna en fasteignir eru ábyrgar fyrir stórum hluta af losun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu. Reginn hefur á undanförnum árum ráðist í aðgerðir með það fyrir augum að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum fasteigna með því að gera núverandi fasteignir félagsins og rekstur í þeim umhverfisvænni. Með umhverfisvottununum á eignasafni sínu getur félagið haft mestu áhrifin strax í stað þess að einblína eingöngu á skipulag og byggingar í þróun. Samvinna með hagaðilum er síðan einn af lykilþáttum til að stuðla að umhverfisvænum rekstri. Reginn hefur þegar vottað tvær af stærstu fasteignum í eignasafni sínu með BREEAM Inuse vottunum, Smáralind og Höfðatorg sem alls eru 23% af eignasafni félagsins. Þá er unnið að BREEAM vottun fleiri bygginga m.a. Borgartúns 8-16. BREEAM In-use vottunin er hönnuð til að meta og draga úr umhverfisáhrifum og bæta rekstur atvinnuhúsnæðis á hagkvæman og áhættulítinn hátt. Vottunin er að auki staðfesting þriðja aðila á því að rekstraraðili fylgi bestu stöðlum og kröfum í rekstri fasteigna. Umhverfisvottun fasteigna auðveldar upplýsingagjöf til leigutaka um rekstrarþætti eins og orku- og sorpflokkun sem æ meiri eftirspurn er eftir. Félagið stefnir á að 30% af eignasafninu verði vottuð í lok næsta árs og 50% verði vottuð árið 2025.

Félagið vinnur að fjölmörgum verkefnum til að tryggja áframhaldandi þróun í átt að sjálfbærni í eignasafninu og í rekstri þess. Sérþróuð lausn sem kallast Snjallsorp Regins hefur gefið góða raun, aukið flokkun sorps leigutaka og gefið þeim færi á að fylgjast með losun og flokkun á „Mínum síðum Regins“ en einnig stuðlar Snallsorp að réttlátari skiptingu kostnaðar. Búið er að vinna snjallsorplausnir fyrir stærri fasteignir eins og Smáralind þar sem umfang sorpmagns er mun meira en í hefðbundnum fasteignum og verður hún innleidd á næstu misserum. Reginn hefur lagt aukna áherslu á að bæta grænar samgöngur við fasteignir sínar með rafbílahleðslum, hjólageymslum og hjólastæðum og mun halda áfram á þeirri vegferð. Unnið er að þróun á snjalllausnum sem auka upplýsingagjöf til leigutaka á rekstrarþáttum, gerir þeim kleift að fylgjast með þróuninni og lækka þannig rekstrarkostnað. Samvinna við viðskiptavini er lykilforsenda þess að ná til stærri hluta eignasafnsins og ná enn meiri árangri í umhverfismálum.

Samvinna Regins og leigutaka á þessu sviði verður síðan grunduð í „Grænum leigusamningum“ sem aðilar munu gera á milli sín, sú vegferð er þegar hafin.

Verkefnin eru ærin og mikilvæg og ljóst er að megináhersla verður á umhverfismál, sjálfbærni og samfélagslegar áherslur í rekstri félagsins til framtíðar.

 

Annað fréttnæmt

08. sep.

Sjálfbærnidagur Landsbankans 2023

Fimmtudaginn 7. september fór Sjálfbærnidagur Landsbankans fram í Grósku. Meðal þeirra sem fóru með erindi á fundinum var Sunna Hrönn Sigmarsdóttir, framkvæmdastjóri sjálfbærni og reksturs fasteigna hjá Regin.